Välkommen till Härjedalens Jaktvårdskrets

Aktuellt

 

ÅRSMÖTE 2021
Söndag 28/2 kl 19.00

P.g.a. rådande pandemi håller vi mötet digitalt. Anmälan om deltagande senast 26/2 till Torbjörn Amundsson, mail: tamundsson@hotmail.com.Vid frågor; 070-211 35 35Besök gärna oss på facebook, där heter vi Jägareförbundet Härjedalen.

 

Information

Här hittar du information från Svenska Jägareförbundets Härjedalskrets

Nyheter

 

STÖDUTFODRING RÅDJUR


På grund av vinterns snömängder har Härjedalens jaktvårskrets i samarbete med region mitt anslagit pengar för stödutfördring av rådjur.


Fodret hämtas gratis på utlämningsplats. Lämnas endast ut till medlemmar i Jägareförbundet/Stödmedlem.


Att tänka på vid utfodring av vilt.
- Utfodringsplats bör inte vara i närheten av hårt trafikerad väg.

- Helst i närheten av vatten.
- Gör gärna spår med tex skoter eller skidor för bättre framkomst.

- Läs gärna mer på Jägareförbundets hemsida.


Så här kan du hjälpa viltet! - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)


 

UTLÄMNINGSSTÄLLEN


Ytterhogdal
Patrik Grip
070-3249479
‐‐------------------------------
Lillhärdal
Gunnar Olofsson
070-5701402
‐----------------------------
Linsell
Bjarne Westberg
073-0322113
‐----------------------------
Vemhån
Ingemar Westfält
070-3017170
‐---------------------------
Vemdalen
Anders Stensson
070-6151060
‐---------------------------
Hede
Jonte Mattsson
070-6034075
---------------------------
Funäsdalen
Jonas Backe'n
070-6472319
‐-------------------------
Sveg
Kaminspecialisten I Sveg
Torbjörn
070-211353