Välkommen till Härjedalens Jaktvårdskrets

Aktuellt

 

Årsstämma 2024.

Hede församlingshem

10 mars kl 18.00

Hornmätning från kl 16.00

Kaffe & smörgås


De som vill deltaga digitalt på

mötet via Teams anmäler sig till michael.arfstrom@vattenmiljoresurs.se

 

Information

I Härjedalen finns idag

sex stycken älgskötselområden


- Västra Härjedalens Älgskötselområde


- Hede älgskötselområde


- Vemdalens älgskötselområde


- Vemhåns älgskötselområde


- Glöte älgskötselområde


- Lillhärdals älgskötselområde


Tilldelning, Avskjutning och övrig statistik hittar ni på

viltdata.se  -  jaktrapport.se  -  algdata.se


Härjedalens Älgförvaltningsgrupp


Markägare
Ordf. Mikael Jonsson - mikael.p.jonsson@storaenso.se - 070/568 71 29

Anders Häggkvist - anders.haggkvist@mellanskog.se - 070/2422020

Maria Söderlund - maria.soderlund@holmen.com - 0701036651


Jägare
Lars-Erik Thomasson - larsan4@live.se - 070/665 81 95

Erik Thunell - erikgthunell@gmail.com - 070/2135780

Hans-Ove Hansson - hans-ovehansson@hotmail.com - 070/226 73 37


Kontakta oss vid frågor om älgförvaltningen


Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida - HÄR