Välkommen till Härjedalens Jaktvårdskrets

Aktuellt

 

Följ oss gärna på facebook, där heter vi Jägareförbundet Härjedalen

 

Information

I Härjedalen finns idag

sex stycken älgskötselområden


- Västra Härjedalens Älgskötselområde


- Hede älgskötselområde


- Vemdalens älgskötselområde


- Vemhåns älgskötselområde


- Glöte älgskötselområde


- Lillhärdals älgskötselområde


Tilldelning, Avskjutning och övrig statistik hittar ni på

viltdata.se  -  jaktrapport.se  -  algdata.se


Härjedalens Älgförvaltningsgrupp


Markägare
Ordf. Mikael Jonsson - mikael.p.jonsson@storaenso.se - 070/568 71 29

Anders Lindkvist - anders.lindkvist@holmenskog.se - 070/578 29 04

Ernst Halvarsson - ernst.halvarsson@telia.se - 070/602 94 17


Jägare
Lars-Erik Thomasson - larsan4@live.se - 070/665 81 95

Magnus Karlsson - magnus@brynna.se - 070/687 15 22

Hans-Ove Hansson - hans-ovehansson@hotmail.com - 070/226 73 37


Kontakta oss vid frågor om älgförvaltningen


Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida - HÄR